[Drukarz ampułka A10] / [Rytownik Ampułka A10]

DYSPENSERY FEROMONOWE W FORMIE AMPUŁKI

W naszej ofercie posiadamy feromony agregacyjne do monitoringu liczebności:

  • Drukarz Ampułka A10 na Kornika drukarza (Ips typographus)
  • Rytownik Ampułka A10 na Rytownika pospolitego (Pityogenes chalcographus)

Należy nadmienić, że nasze produkty produkowane są w całości w Polsce oraz znajdują się w wykazie IBL pt. „Atraktanty do stosowania w leśnictwie” co pozwala na ich stosowanie w lasach. Nasze produkty charakteryzują się wysoką skutecznością i selektywnością odławianych korników, co zostało potwierdzone w niezależnych testach przeprowadzanych przez, m.in. Instytut Badania Leśnictwa.

Nasze feromony produkowane są w formie plastikowej ampułki co daje szereg korzyści:

  • Wydłużony czas działania feromonu, minimum 12 tygodni
  • Możliwość kontroli wzrokowej pozostałej ilości feromonu (w przypadku zawieszki kartonowej nie mamy możliwości zobaczenia czy znajduje się w niej feromon)
  • Stabilniejsze uwalnianie substancji wabiącej. Z badań własnych wynika, że w upalne lato dyspenser kartonowy przestanie uwalniać feromon po upływie około 30 dni.

Feromony występują w trzech wariantach:

  • uniwersalnym – na generacje I – wiosenną i generację II – letnią
  • wiosennym „W”– szybsze uwalnianie feromonu daje lepszy efekt zwabiania w niskich temperaturach panujących wiosną
  • letnim „L”– wolniejsze uwalnianie feromonu, tak aby feromon podczas wysokich temperatur nie wyparował za szybko.

Drukarz Ampułka A10

Rytownik Ampułka A10

W badaniach przeprowadzonych przez IBL w 2017r. w Nadleśnictwie Supraśl wykazano znaczną przewagę w liczebności odłowów w porównaniu do konkurencyjnego produktu w formie zawieszki papierowej co prezentuje wykres 4.

Jesteśmy pewni jakości naszych produktów, dlatego dajemy Państwu możliwość ich bezpłatnego przetestowania. Dla Nadleśnictw, Parków Krajobrazowych oraz jednostek zarządzających lasami istnieje możliwość zamówienia bezpłatnych próbek naszych produktów. Zachęcamy do kontaktu.